🌈🌈ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ LỚP TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU NĂM 𝟐𝟎𝟐𝟐

Lớp Biên Phiên Dịch 1,2,3 :
– Thời Gian : T246 : 19g15 đến 21g15
– Thời Gian : T357 : 17g00 đến 19g00
– Thời Gian : T246 : 17g00 đến 19g00
– Dành cho các bạn muốn học xuyên suốt, muốn tập trung học thi TOPIK II đi làm , du học , đi Hàn …
– Khai Giảng 14/03
Lớp 1A ( Người Mới Bắt Đầu )
– Thời Gian : T246 : 18g00 đến 19g30
– Thời Gian : T246 : 17g45 đến 19g15
– Thời Gian : T35 : 18g00 đến 19g30
– Thời Gian : T257 : 19g30 đến 21g00
( còn trống 8 chỗ )
– Khai Giảng 15/03 và 23/03
Lớp 1B ( Tập Trung Giao Tiếp )
– Thời Gian : T246 : 17g45 đến 19g15
( còn trống 5 chỗ )
– Thời Gian : T35 : 19g30 đến 21g00
( còn trống 2 chỗ )
Lớp 2A
– Thời Gian : Thứ 35 : 19g30 đến 21g00
( còn trống 1 chỗ )
Lớp Ôn Thi TOPIK
– Thời Gian : T357 : 19g30 đến 21g00
– Khai giảng 17/03
( còn trống 4 chỗ )
Giao tiếp với Người Hàn
– Thời Gian : T2&6 19g30 đến 20g30