Lịch đăng ký thi Topik lần 69 tại Việt Nam

lịch thi topik lan 69

 

Lịch đăng ký, lịch thi, công bố kết quả kỳ thi TOPIK 69

 

lịch thi topik lan 69

 

Hạn đăng ký Topik 69

31/01/2020 ~ 06/02/2020

Địa điểm thi topik

Việt Nam, Hàn Quốc, Thế giới

Ngày thi

12/04/2020

Ngày công bố kết quả

21/05/2020

 

Khi đăng ký thi topik các thí sinh cần lưu ý đến thông báo mới nhất của trang chủ topik ngày 20/12/2019. Cụ thể như sau

“1. Không cung cấp băng keo xóa nữa, các thí sinh phải tự chuẩn bị (từ kỳ thi topik lần 68 trở đi)
수정테이프 제공 중지 안내(제68회부터)
  
2. Thí sinh khi thi Topik tại Hàn nếu vi phạm gian lận sẽ bị điều tra, hạn chế visa hoặc có thể bị cưỡng chế xuất cảnh, thông báo tên – họ đến trường đang học và sẽ bị kỷ luật.
국립국제교육원은 최근 증가하고 있는 한국어능력시험(TOPIK)의 부정행위에 대해 엄중히 대처해 나갈 것입니다. 특히 대리응시 등 중대 부정행위에 대해서는 유관기관과 협력하여 다음과 같이 강력하게 조치할 예정입니다.
 
►(경찰청) 수사 의뢰 및 고발 조치
►(법무부) 비자 제한, 강제 출국 등 협조 요청
►(국내 대학) 명단 통보 및 졸업·입학 사정에 반영 요청

3. Sửa đổi thông tin phải được thực hiện ít nhất trước kỳ thi 5 ngày và phải có đơn đăng ký kèm tài liệu chứng minh gửi về mail của họ.
지원자 정보 정정 기간(시험 5일 전까지)내에 정보를 수정할 경우, 지원자 정보 정정 신청서(서식다운로드 게시판 참고) + 증빙서류(신분증 사본, 사진파일)를.”