Lịch thi KLPT năm 2020

tieng han xuat khau lao dong

Năm 2020 ở Việt Nam sẽ diễn ra 5 kỳ thi KLPT, bắt đầu từ kỳ 68 đến kỳ 72. Cụ thể như sau:

 

KỲ THI KLPT LẦN THỨ 68

 

Thông báo

12/2019 ~ 01/2020

Nhận đăng kí

01/2020

Ngày thi

04/2020

Ngày công bố kết quả

05/2020

 

KỲ THI KLPT LẦN THỨ 69

Thông báo

01/2020 ~ 02/2020

Nhận đăng kí

02/2020

Ngày thi

05/2020

Ngày công bố kết quả

06/2020

 

KỲ THI KLPT LẦN THỨ 70

 

Thông báo

04/2020

Nhận đăng kí

04/2020

Ngày thi

07/2020

Ngày công bố kết quả

08/2020

 

KỲ THI KLPT LẦN THỨ 71

 

Thông báo

06/2020 ~ 07/2020

Nhận đăng kí

07/2020

Ngày thi

10/2020

Ngày công bố kết quả

11/2020

 

KỲ THI KLPT LẦN THỨ 72

 

Thông báo

07/2020 ~ 08/2020

Nhận đăng kí

08/2020

Ngày thi

11/2020

Ngày công bố kết quả

12/2020

 

Lưu ý: Trên là lịch thi dự kiến nên có thể thay đổi.

Địa chỉ đăng ký thi KLPT 2020

Năm 2020 hình thức đăng ký thi KLPT không thay đổi nhiều. Khu vực Đà Nẵng và TPHCM đăng ký theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm thi, khu vực Hà Nội sẽ đăng ký online.

Bài viết lịch thi KLPT 2020 hy vọng  sẽ mang đên nhiều thông tin cho cac bạn học viên của Trung tâm tiếng Hàn PALI.