Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(은)ㄴ/(으)ㄹ 것 같다 – Hình như…

ngu phap tieng han phong doan

 

1. Ngữ pháp (으)ㄴ 것 같다 – Phỏng đoán trong quá khứ

(으)ㄴ 것 같다 diễn tả sự suy đoán của người nói về điều xảy ra trong quá khứ, được gắn vào thân động từ.
Ví dụ: 제가 잘못한 것 같습니다. Có lẽ tôi đã sai.
민수는 이미 점심을 먹은 것 같아요. – Có lẽ Minsu đã ăn trưa rồi.
벌써 비가 그친 것 같아요. – Có lẽ trời đã tạnh mưa.
민수는 이미 점심을 먹은 것 같아요. – Hình như Minsu đã ăn trưa rồi.
남 씨는 벌써 떠난 것 같아요. 전화를 안 받아요. – Dường như Nam đã đi rồi. Anh ấy không có bắt điện thoại.

 

ngu phap tieng han phong doan

Có lẽ trời sẽ tạnh mưa ngay?

 

2. Ngữ pháp 는 것 같다 – Phỏng đoán ở hiện tại

 

는 것 같다 chỉ sự suy đoán của người nói về trạng thái hoặc hành động xảy ra ở hiện tại.
Biểu hiện này chỉ sự phỏng đoán của người nói. Nó có những dạng khác nhau phụ thuộc vào điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra ở hiện tại, hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Và tương ứng theo đó với động từ hay tính từ sẽ có cách kết hợp khác nhau.
Ví dụ: 밖에 비가 오는 것 같다. – Có lẽ bên ngoài trời đang mưa.
집 안에 아무도 없는 것 같다. – Có lẽ trong nhà không có ai.
‘-는 것 같다’ được gắn vào thân động từ và ‘있다/없다’ để chỉ sự phỏng đoán của người nói về điều gì đang xảy ở hiện tại. Còn ‘-(으)ㄴ 것 같다’ được gắn vào thân tính từ.

>> Ngữ pháp tiếng Hàn -지 마세요! – Đừng…

 

3. Ngữ pháp (으)ㄹ 것 같다 – Phỏng đoán trong tương lai

Cách dùng: 
Động tính từ có patchim + 을것 같다
먹다 -> 먹을 것 같다 (ăn)
Động tính từ KHÔNG có patchim + ㄹ것 같다
오다 -> 올 것 같다 (đến)

Cấu trúc này thể hiện sự dự đoán, phỏng đoán một cách không chắc chắn về một việc gì đó. Tương đương nghĩa tiếng Việt là “hình như…”, “có lẽ…”, “có thể là…”.
Ví dụ: 내일은 눈이 올 것 같아요.
Ngày mai có lẽ sẽ có tuyết rơi,
Được gắn vào thân động từ, tính từ và ‘있다/없다’, nó chỉ sự phỏng đoán của người nói về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.
Sử dụng khi biểu hiện một cách nhẹ nhàng suy nghĩ của người nói về một sự việc nào đó xuất hiện ở tương lai.
Ví dụ:  방학 때 여행을 갈 것 같아요.
Chắc là tôi sẽ đi lu lịch vào kỳ nghỉ.
Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.
Ví dụ: 저 가게에서 모자를 팔 것 같아요. (팔다)
 Cửa hàng đó có lẽ sẽ bán mũ đó.
Ví dụ: 선생님이 우리가 하는 말을 다 들을 것 같아요. (듣다)
 Hình như thầy giáo đã nghe hết lời chúng ta nói.
 의사 선생님 덕분에 병이 빨리 나을 것 같아요. (낫다)
 Nhờ có bác sĩ mà bệnh tình có lẽ sẽ mau chóng khỏi.

Trên đây là cách nói “Hình như, có lẽ”… trong tiếng Hàn. Ngữ pháp 는/(은)ㄴ/(으)ㄹ 것 같다 là ngữ pháp rất thông dụng và hay xuất hiện trong các đề thi TOPIK phần nghe đấy nhé! Vì vậy các bạn hãy học và làm bài tập thật nhiều để sớm sử dụng được chúng hiệu quả.